Skip to content
Početna stranica » Riječ struke » Valentić: Zaštita na radu važna je i tvrtkama sa samo jednim zaposlenikom

Valentić: Zaštita na radu važna je i tvrtkama sa samo jednim zaposlenikom

Građevinski sektor suočava se s povećanjem opsega poslova, nedostatkom domaćih kvalificiranih radnika, ali i visokom stopom smrtnosti. Prema podacima Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, u posljednjih 10 godina poginulo 118 radnika na hrvatskim gradilištima.

Uoči obilježavanja Svjetskog dana sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, predsjednica Sindikata Jasenka Vukšić istaknula je da smo u posljednjih 10 godina izgubili jednu tvrtku srednje veličine, ali i brojne obitelji ostale su bez svojih članova. Uz izraženu smrtnost, ukazala je i na 52 000 radne dozvole koje su izdane u Hrvatskoj za strane radnike. Sve ovo upućuje koliko je važna zaštita na radu i jačanje svijesti o ulaganju u ovo područje.

Zaštita na radu u praksi

Državni zavod za statistiku objavio je podatke prema kojima je obujam građevinskih radova veći za 4,1% u veljači 2023. u odnosu na veljaču 2022. Podaci se odnose na radove na građevinama, rekonstrukcijama, popravcima i održavanju postojećih građevina. I dok opseg poslova raste, provjerili smo povećava li se i svijest poslodavaca o značaju zaštite na radu.

Prema Zakonu, zaštita na radu definira se kao sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unapređuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu, s ciljem sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.

Luka Valentić, Keling

Luka Valentić, Keling

„Više se ulaže u zaštitu na radu. Ljudi su osvješteniji, ali najčešće koriste priliku za dobivanje bespovratnih sredstava koja mogu namjenski utrošiti i zadovoljiti zakonske obveze. Često nam se dogodi da budući poslovni subjekti traže poslovnu ponudu, a sama zaštita na radu provede se kroz nekoliko mjeseci. Tako postupaju veće tvrtke, ali i one manje s 1 do 2 zaposlenika. Takav pristup značajno se promijenio u odnosu na ranije“, govori Luka Valentić, direktor tvrtke Keling.

Ove mogućnosti iskorištavanja bespovratnih sredstava olakšale su, ističe Valentić, pokretanje poduzeća uz početni kapital, ali s druge strane obvezale ih na poštivanje zakonskih obveza i propisa.

Zaštita na radu i osposobljavanje radnika za rad na siguran način

Tvrtka Keling na temelju članka 20. Zakona o zaštiti na radu i ovlaštenja Zavoda za unaprjeđivanje zaštite na radu pruža usluge izrade i sudjelovanja u izradi različitih akata: Procjena rizika, Program osposobljavanja, Plan evakuacije i spašavanje te Pravilnik zaštite na radu. Slijede usluge osposobljavanja radnika (za rad na siguran način, za početno gašenje požara, itd.), ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu, povjerenika radnika te ostala osposobljavanja.

Prema Pravilniku o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita, osposobljavanje radnika provode stručnjaci zaštite ne radu zaposleni kod poslodavca ili stručnjaci zaštite na radu II. stupnja zaposleni kod osobe ovlaštene za osposobljavanje radnika, u suradnji s poslodavcem odnosno neposrednim ovlaštenicima poslodavca kod kojeg se provodi osposobljavanje radnika. Važno je da se osposobljavanje radnika provodi prema programu koji se temelji na procjeni rizika i obuhvaća sve opasnosti, štetnosti odnosno napore utvrđene procjenom rizika te načine primjene načela prevencije i pravila zaštite na radu u odnosu na prisutne rizike.

Poslodavci, odnosno tvrtke dobivaju akte i svu zakonski propisanu dokumentaciju na temelju djelatnosti/poslova koje ta tvrtka obavlja.

„Prilikom izrade dokumentacije za određenu tvrtku, odgovornim osobama ukazuje se na sve nedostatke i propuste unutar tvrtka s aspekta koje obuhvaća zaštita na radu. Nakon što su izrađeni svi potrebni akti, koji su preduvjet za izradu daljnje dokumentacije, pristupa se osposobljavanju djelatnika. To čini sastavni dio tvrtke i uspješnog poslovanja ako se sve navedeno odradi kvalitetno i u skladu sa zakonskim propisima“, dodaje Valentić.

Gradilište

Ozljede na radu na hrvatskim gradilištima

Koliko su akti i osposobljavanje radnika za rad na siguran način važni, svjedoči broj ozljeda na radu do kojih dolazi svakodnevno. Valentić dodaje da je najčešće riječ o raznim ozljedama ekstremiteta, a česti su i padovi s visina, posebice prilikom obavljanja poslova u građevinarstvu. U slučaju teže ozljede na radu, inspektorat rada izlazi na mjesto rada na kojem se dogodila ozljeda i utvrđuje činjenice, npr. je li radnik osposobljen za rad na siguran način, jesu li izrađeni svi potrebni akti, je li gradilište bilo adekvatno osigurano te razni drugi zahtjevi koji proizlaze iz zakonskih okvira.

Kako bi se ozljede svele na najmanju moguću mjeru, nužna je prevencija koja je prvi korak u zaštiti na radu. Koordinacija je upravo ovoj temi posvetila jednu epizodu u kojoj možete pogledati koja su osnovna pravila sigurnosti i zaštite na radu, koji su zahtjevi zaštite pri različitim radovima od zemlje do visine te zašto je za svakog poslodavca najskuplji radnik ozlijeđeni radnik.