Početna stranica » Riječ struke » Janžetić: “Kontinuirano nam nedostaje kvalificiranih radnika!”

Janžetić: “Kontinuirano nam nedostaje kvalificiranih radnika!”

AB Gradnja Marija Janžetić

Razgovarali smo s Marijom Janžetić, direktoricom tvrtke AB gradnja o aktualnim temama iz građevinskog sektora. Zbog poskupljenja i otežane nabave materijala, građevinske tvrtke moraju dodatno angažirati stručnjake koji će odraditi veliki broj analiza, pribaviti dokumentaciju te dokazati pravo na promjenu cijene. Samim time mijenja se cijena i za krajnjeg korisnika.

Aktualni projekti AB gradnje

AB gradnja d.o.o. Karlovac trenutačno ima aktivnih oko 15 projekata koji se odnose na izvedbu radova na izgradnji, rekonstrukciji, dogradnji ili održavanju objekata visokogradnje raznih namjena. Riječ je o projektima:

  • cjelovita obnova oštećenih zgrada od potresa – Paviljon I, Paviljon II i Paviljon III Agronomskog fakulteta u Zagrebu,
  • rekonstrukcija i dogradnja kina EDISON u Karlovcu,
  • izgradnja poslovno-proizvodne zgrade u Velikoj Gorici,
  • rekonstrukcija i dogradnja zgrade gospodarsko proizvodne namjene – vinarije u Hrašću Turopoljskom,
  • rekonstrukcija i dogradnja Medicinske škole u Bjelovaru,
  • izgradnja stambeno poslovnih zgrada G.H. Living u Karlovcu, investicija AB gradnje namijenjena prodaji za tržište te drugi projekti.

Kako na aktualnu krizu reagiraju investitori, javni i privatni sektor

Nije lako svima nama zadržati razinu i uspjeh poslovanja koji smo imali prije svih ovih negativnih situacija koje su se dogodile u posljednjih nekoliko godina, počevši od pandemije koronavirusa te krize i inflacije koja nas trenutno „guši“. Početak pandemije sve nas je na neki način prestrašio i bio pun nedoumica, pitanja i izazova u poslovanju, a posebice za nas građevince jer izvedba radova se morala kontinuirano odvijati za razliku od onih poslodavaca koji su svoj rad mogli izvršavati od kuće. No kao i uvijek, nastalu situaciju prihvatili smo kao izazov, posložili se što smo bolje mogli i danas mogu reći da smo je uspjeli, uz iznimnu disciplinu svih naših djelatnika i suradnika, savladati.

Uz pandemiju, nadošla kriza i velika inflacija koja uzrokuje divljanje cijena materijala, energenata, troškova rada, uz općepoznati nedostatka kvalificiranih radnika u građevini, zadaje nam velike glavobolje i možemo zaključiti da je teško zadržati uspješno poslovanje uz sva navedena opterećenja. No mi u AB gradnji ne predajemo se lako i svaka prepreka u poslovanju i radu za nas je izazov, koji postoji tu da se što bolje savlada. Dosad smo uspijevali pa vjerujemo da ćemo i ovu krizu uspjeti savladati što bolje možemo. Usmjereni smo k cilju da zadržimo količinu, kvalitetu i postignemo cijenu rada, a sve kako bismo mogli uredno izvršavati sve svoje obveze kao trgovačko društvo, no prvenstveno da bismo kao poslodavac koji zapošljava 150 radnika uredno mogli izvršavati sve svoje obveze prema svim radnicima.

Kako napreduje poslovanje uslijed probijanja rokova, poskupljenja i nabave materijala

U dosadašnjem poslovanju možemo sa zadovoljstvom konstatirati da nismo probijali ugovorene rokove izvedbe, izuzev kada su nastupile okolnosti koje su ugovorene kao opravdane za produžetak roka. Što se tiče poskupljenja i otežane nabave materijala, okolnosti nam dodatno otežavaju uspješnu i pravovremenu provedbu projekta. Iznimno je teško izboriti se za povećanje cijena ugovorenih radova, iako je ugovorima, ali i zakonskim propisima, utvrđeno u ovakvim okolnostima pravo izvođača na povećanje ugovorene cijene.

Radi dokazivanja i ostvarivanja prava na promjenu cijena potrebno je odraditi veliki broj analiza, pribaviti velik broj razne dokumentacije te argumentirano dokazati pravo na promjenu cijene, što sve zahtijeva dodatan angažman naših stručnjaka, a rezultati sveg navedenog su mali ili nikakvi. Svi mi u građevinarstvu radimo najviše da bismo ostvarili 1-5% prihoda kod svakog projekta, pa tražiti od nas da snosimo teret porasta cijena od 10% je jednako uništenju građevinskih tvrtki.

Kvaliteta naše izvedbe razvidna je kod svih naših projekata i zadovoljstva izvedenih radova iskazanim od naših investitora, a s kojima kontinuirano surađujemo pri realizaciji njihovih novih projekata. Za izvedene radove ugovaraju se jamstveni rokovi za koje je u praksi uobičajena predaja jamstava u vidu garancija banke.

Nabava građevinskih materijala

Od materijala koji nam je zadao najviše glavobolje u vrijeme ove inflacije i kontinuiranog poskupljenja izdvojili bismo armaturu, beton, drvo, energente, iako je na žalost više nego evidentno veliko poskupljenje svih građevinskih materijala.

Deficitarna radna zanimanja u građevinarstvu

Deficitarnost radnika građevinskih struka nažalost je nešto s čime se susrećemo kontinuirano. Iako su plaće u građevini danas za kvalificirane građevinske radnike iznad 10.000,00 kuna neto, i dalje među našim srednjoškolcima ne postoji interes za upis građevinskih struka za kojima imamo najviše potrebe, kao što su zidari i tesari. Zbog navedenog primorani smo zapošljavati radnike iz drugih država, čiji je rad uvjetovan prethodnim ishođenjem dozvola za boravak i rad, a koji nama kao poslodavcu stvara dodatne troškove